دامن نخی نوزادی دخترانه - مانگو - طوسی

دامن نخی نوزادی دخترانه - مانگو - طوسی

موجودی عدم موجودی در انبار

این دامن نوزادی دخترانه مدل چین دار است برای ثابت ماندن لباس روی تن، دو بند تعبیه شده است که به صورت ضربدری، پشت لباس قرار می گیرد بندها به کمر لباس دکمه می شود پارچه استفاده شده برای دامن ، طرح دار است دارای کمر کشی مناسب استفاده در مهمانی ...

+